Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
www.scoutingdoornenburg.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.scoutingdoornenburg.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.scoutingdoornenburg.nl verstrekt. www.scoutingdoornenburg.nl kan de volgende persoonsgegevens op uw verzoek verwerken:
– Uw voor- en/of achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM www.scoutingdoornenburg.nl GEGEVENS NODIG HEEFT
www.scoutingdoornenburg.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan www.scoutingdoornenburg.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG www.scoutingdoornenburg.nl GEGEVENS BEWAART
www.scoutingdoornenburg.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
www.scoutingdoornenburg.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@scoutingdoornenburg.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
www.scoutingdoornenburg.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door www.scoutingdoornenburg.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met www.scoutingdoornenburg.nl of via info@scoutingdoornenburg.nl