Speltakken

Hieronder een overzicht van de verschillende speltakken:

Esta’s:
De Esta groep bestaat uit kinderen van 5 t/m +- 12 jaar oud. Elke zaterdagochtend draaien wij van 10:30 tot 12:00. Enkele voorbeelden van onze activiteiten zijn: Speurtochten, knutselen en spelletjes. 

Lijkt het uw kind leuk om te komen kijken? Neem dan contact op met 0642859372. (Alleen beschikbaar via WhatsApp)

Verkenners/Rowans:
De Verkenners draaien iedere vrijdag van 19.30-21.00 uur. Kinderen kunnen vanaf de brugklas in deze groep terecht. Wij bieden de kinderen activiteiten aan gericht op scouting technieken en zorgen daarbij voor het stimuleren van samenwerken en nemen van eigen initiatieven.

Lijkt het uw kind leuk om te komen kijken? Stuur dan een email naar info@scoutingdoornenburg.nl.

Kampen:

Zowel de esta’s als de verkenners en rowans gaan los van elkaar op weekendkamp. Dit vindt plaats bij de eigen blokhut. 
Naast het weekendkamp gaan we ook gezamenlijk een week in de zomervakantie op zomerkamp. We gaan dan naar een blokhut van een andere scoutinggroep. De verkenners en rowans slapen dan buiten in tenten en de esta’s slapen binnen in de blokhut. Gedurende het kamp worden er ook gezamenlijke activiteiten ondernomen zodat de groepen van elkaar kunnen leren. 

Kermisactie:

In het weekend van de Doornenburgse kermis gaan wij met alle speltakken langs de deuren om lootjes te verkopen. Het geld wat hiermee verdiend wordt wordt ingezet om activiteiten, materialen en onderhoud te plegen aan onze blokhut.